Ukrzaliznytsia

  1. Home
  2. Теги
  3. Ukrzaliznytsia
Ukrzaliznytsia has updated the menu for Intercity trains
16:50, 30.09.2022

Ukrzaliznytsia returns hot meals to trains

Oleg Kotov
Oleg Kotov
Uzhgorod and Frankivsk will be connected by a separate transport line
18:20, 06.08.2022

Trains will run between Uzhhorod and Frankivsk

Elena Rasenko
Elena Rasenko
Two new trains will run from Ukraine to Poland
12:20, 12.06.2022

Ukrzaliznytsia launched new trains to Poland

Elena Rasenko
Elena Rasenko